TİB, Yer Sağlayıcılardan Tüm Domain Ad ve Sahip Bilgilerini İstedi

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı5651 sayılı İnternet Yayıncılığının düzenlenmesi ile ilgili kanun çerçevesinde kurulan TİB (Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı), Türkiye’deki hosting firmalarından, müşterilerinin tüm domain adlarını, adres bilgilerini kendi sistemlerine kaydetmelerini istedi.

TİB, hosting firmalarına (yer sağlayıcı) dünden itibaren gönderilmeye naşlanan yazılarda, 5651’in Yer Sağlayıcıları Yönetmeliğinin 14. maddesi ve 16. maddesine göre, trafik bilgilerini kendilerine verilen şifre ile TİB ekranından göndermelerini ve güncel iletişim bilgilerini sitelerinde eksiksiz yayınlamalarını istiyor. Avukat Gökhan Ahi ile bu konuyu görüştük. Kendisi şunları belirtiyor;

Buraya kadar TİB’in istediklerinde bir problem yok. Nitekim, yer sağlayıcılar kanuna ve yönetmeliğe göre, trafik verilerini saklamak ve güncel iletişim bilgilerini bulundurmakla yükümlü.

Ancak, aynı yazıda istenen bir husus daha var: Yer sağlayıcılardan, barındırdıkları alan adlarına ait bir takım bilgiler istenmiş. Barındırılan alan adı, alan adının sahibinin adı soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, alan adının başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri sürekli ve güncel olarak istiyorlar.

Bu tür bir yükümlülük ne 5651 sayılı kanunda, ne de ilgili yönetmelikte var. Bu talebin yer sağlayıcılara ek bir külfet getirmesi bir yana, yerli ve yabancı tüm alan adlarının kayıt altına alınmak istemesi internetin doğasına ve özüne aykırıdır.

Ayrıca, hiçbir yer sağlayıcı, ticari sır sayılan ve sözleşmeyle gizli tutmayı taahhüt ettiği müşteri bilgilerini mahkeme kararı dışında vermek istemeyecektir. Alan adı hakkındaki bilgilere zaten çeşitli sorgulamalarla ulaşılabiliyor. Yer sağlayıcılar, ne, alan adı bilgilerinin doğru olup olmadıklarını teyit edebilirler, ne de böyle bir listeyi sürekli olarak sağlayabilirler.

Kaldı ki, yer sağlayıcıların kanun ve yönetmeliklerde anılan böyle bir yasal yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ben, hukuk müşavirliğini yapmış olduğum yer sağlayıcılar adına, TİB’e bu talebi reddettiğimizi bildireceğim.

5651 sayılı kanun mayıs 2007’de TBMM’de kabul edilmiş ve 23 kasım 2007 itibariyle yürürlülüğe girmişti. Bu kanun online yayıncılıkla ilgili içerik sorunlarına yönelik hukuki işlemleri tanımlıyor. Yer sağlayıcılar da sitelerin internete açılmasındaki önemli fonksiyonları nedeniyle kanun kapsamında ele alınıyor ve sitelerin trafikleri gibi bazı konularda sorumlu oluyorlar.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz yer sağlayıcılar ise, konuyu incelediklerini belirtirken, Avukat Gökhan Ahi’nin düşüncelerine benzer noktalara işaret ettiler. Görüştüğümüz bir yer sağlayıcı şunları söyledi:

15.000-20.000 domain adı barındırıyoruz. Bazıları kişisel, bazıları ticari. Bunların hepsinin bilgilerinin sisteme 1 kere bile girişi lojistik açısından sorun, kaldı ki sürekli güncel tutmaktan bahsediliyor.

Diğer yandan, bu bilgiler ticari sır durumunda. Bunun bildirilmesini biz uygun görmüyoruz.

Böyle giderse, bütün bu uygulamalar sonucunda bir çok domain yurtdışına kayacak. Yurtiçi data center’lar da iflas edecek. Zaten bir tane etti bile bu hafta. TİB bütün trafiği üzerinde topluyor, bütün bilgilere el atıyor ve sonuç olarak da blokladığı sitelerin yönlendirdiği sayfaya gelenlerin bilgileri ellerinde, bu sayfa yoluyla belki de çok önemli veriler elde ediyor. Hükümetler ya da düzenleyiciler, şirketlerin işine bu kadar karışmamalı, bu kadar düzenleme fazla. Tam tersine daha iyi iş yapmanın, Türkiye’deki içeriğin arttırılmasının önünü açacak uygulamalar üzerinde çalışılmalı.

Biz durumu inceliyoruz. Alacağımız karara göre bir cevap vereceğiz.

TİB konuyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi;

Telekomünikasyon Kurumuna ait Resmi Gazetede 24.10.2007 tarihinde yayınlanan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden; Kurumun, bu başvurular kapsamında ilgili eklerde belirtilenlerin yanı sıra gerekli gördüğü başka bilgi ve belgeleri de isteme hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede yer sağlayıcılardan barındırdıkları ve tescil ettirdikleri alan adlarına ilişkin bilgi talebimiz olmuştur. Yer sağlayıcılardan;

o Alan adı,

  • o Alan adının sahibinin adı soyadı,
  • o Alan adının sahibinin telefon numarası,
  • o Alan adının sahibinin e-posta adresi,
  • o Alan adınının başlangıç tarihi,
  • o Alan adının sona erme tarihi

bilgileri istenmiştir. Bu bilgiler, açık kaynak bilgiler olup, yer sağlayıcılar tarafından internet ortamında bütün kullanıcılara verilmek üzere yayınlanmaktadır. Başkanlığımız, adli mercilere bu bilgileri sürekli gelen kararlara istinaden vermektedir. Ayrıca, Başkanlığımız tarafından 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre verilen erişim engelleme idari tedbirleri öncesinde de bu bilgiler üzerinde toplu incelemeler yapılmaktadır.

Başkanlığımız, ilgili yazı ile sözkonusu açık kaynak bilgileri görevlerinde kullanmak üzere toplu olarak talep etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etiketler: